logo

Over de buurt

Contributie bedraagt € 20,- per jaar per gezin. Contributie voor alleenstaanden bedraagt € 10,-. Wij vragen u gebruik te maken van automatische incasso om de contributie te voldoen. Als u vorig jaar al een machtiging heeft ingevuld, hoeft u niets te doen. Leden zonder machtiging vragen wij om de contributie voorzien van naam en adres in een gesloten envelop af te geven bij dichtstbijzijnde bestuurslid. Nieuwe bewoners in de buurt worden benaderd door het bestuur. Contributie wordt jaarlijks automatisch geincasseerd.

Vergroten van (sociale) veiligheid en leefbaarheid in uw buurt. In Nederland zijn er diverse initiatieven gaande met Buurt-WhatsApp. Deze Buurt-WhatsApp biedt bewoners de mogelijkheid om verdachte omstandigheden met elkaar te delen. Dit ter vermindering van criminaliteit en ter vergroting van de sociale cohesie. Wij als buurtcoördinatoren van Den Driesprong, hebben ook het initiatief genomen om zo’n Buurt-WhatsApp op te starten. Dit gebeurt in samenwerking met gemeente en politie.​ Aanmelden: Mochten mensen interesse hebben om deel te nemen aan de buurtpreventie app, dan kunnen ze dit doorgeven bij de coördinatoren via buurtpreventie@dendriesprong.nl. Bij uw aanmelding dient u uw naam, adres, e-mailadres en 06-telefoonnummer beschikbaar te stellen.

U kunt bij ons terecht voor het huren van een groot koffiezetapparaat (40-60 kopjes). De kosten hiervan bedragen € 5,- per dag. Voor meer informatie: Frans Wouters, Lage Mierdsedijk 4, telefoon: 0497-641358.

Geboorte / Welkom in de buurt borden. Deze borden kunt u lenen bij: Diepens, Zeegstraat 31, telefoon: 0497-643341. De bedoeling is dat dit verzorgt wordt door de naaste buren. Uitleenperiode bedraagt ongeveer 3 weken. Borden dienen daarna retour te komen.

In verband met het coronavirus zijn alle activiteiten tot nader order afgelast!

Met uitzondering van klimmmen Klimrijk Brabant en de fietstocht met picknick.