logo

Over de buurt

Contributie bedraagt € 20,- per jaar per gezin. Contributie voor alleenstaanden bedraagt € 10,-. Wij vragen u gebruik te maken van automatische incasso om de contributie te voldoen. Als u vorig jaar al een machtiging heeft ingevuld, hoeft u niets te doen. Leden zonder machtiging vragen wij om de contributie voorzien van naam en adres in een gesloten envelop af te geven bij dichtstbijzijnde bestuurslid. Nieuwe bewoners in de buurt worden benaderd door het bestuur. Contributie wordt jaarlijks automatisch geincasseerd.

Vergroten van (sociale) veiligheid en leefbaarheid in uw buurt. In Nederland zijn er diverse initiatieven gaande met Buurt-WhatsApp. Deze Buurt-WhatsApp biedt bewoners de mogelijkheid om verdachte omstandigheden met elkaar te delen. Dit ter vermindering van criminaliteit en ter vergroting van de sociale cohesie. Wij als buurtcoördinatoren van Den Driesprong, hebben ook het initiatief genomen om zo’n Buurt-WhatsApp op te starten. Dit gebeurt in samenwerking met gemeente en politie.​ Aanmelden: Mochten mensen interesse hebben om deel te nemen aan de buurtpreventie app, dan kunnen ze dit doorgeven bij de coördinatoren via buurtpreventie@dendriesprong.nl. Bij uw aanmelding dient u uw naam, adres, e-mailadres en 06-telefoonnummer beschikbaar te stellen.

U kunt bij ons terecht voor het huren van een groot koffiezetapparaat (40-60 kopjes). De kosten hiervan bedragen € 5,- per dag. Voor meer informatie: Frans Wouters, Lage Mierdsedijk 4, telefoon: 0497-641358.

Geboorte / Welkom in de buurt borden. Deze borden kunt u lenen bij: Diepens, Zeegstraat 31, telefoon: 0497-643341. Het is de bedoeling dat de naaste buren dit regelen en dat de nieuwe bewoners de borden na ongeveer 3 weken weer terugbrengen op bovenstaand adres.

Ophalen oud papier BV "Den Driesprong" 3e woensdag van de maand en omgeving "Meidoorn, Aangelag, etc.." 1e vrijdag vd maand.

Opbrengst Rabo ClubSupport 2023, totaal € 295,89! Bedankt voor deelname!

Flyer werving nieuwe leden

Algemene informatie

(meer info klik op onderstaande regels)

Ophalen Oud Papier

Vrijwilligers voor ophalen oud papier krijgen automatisch een uitnodiging om deel te nemen aan groepsWhatsApp "Oud papier Den Driesprong", in deze appgroep wordt ook het schema met namen van de vrijwilligers in gedeeld. Voor meer info kun je een mail sturen naar redactie@dendriesprong.nl.